top of page
2.png

Vilka är Credora?

Om oss

Credora är en expanderande ledare inom totalentreprenad i den gröna sektorn med utveckling av uppvärmning och energilagring för alla typer av hus. Credora utvecklar, tillverkar och levererar energisnåla koncept till marknaden som minimerar driftskostnaderna, minskar effekttoppar och ökar standarden.
 
Konceptet består av två nyckelprodukter, Credoras integrerade solpaneler och lagringsbatterier med extra kapacitet. Credora använder ett integrerat solpanelsystem i byggnadskonstruktionen liknande ett tak som samlar energi.

Energin lagras i våra unika och multifunktionella batterier som ger värdefull data och kontroll och är kompatibla med den senaste tekniken inom systemdrift. Vid mätningar av Credoras system har visats på minskning av energiförbrukning överstigande 50 procent i jämförelse med normalförbrukning med idag konventionella uppvärmningsmetoder.

Vad gör oss unika?

Credoras produkter och koncept ger högre energieffektivitet, förbättrad och lägre energikostnad med upp till 80% reducerad energiförbrukning för varje enskild byggnad. Ur konsumentsynpunkt erbjuder Credora en smart, klimatvänlig och lönsam investering. Processen med patentering av vår produkt befinner sig i sitt slutskede och arbetet med utvärdering pågår.
 
Kylnings och uppvärmningsenergin till husen och solcellerna är ett nytt och unikt system som även genererar statistik och mätvärden avseende förbrukning. Det skapar möjlighet för kunden att mäta och utvärdera den egna energianvändningen. Därmed ges förutsättningar för en optimal energianpassning av varje bostad.

Konkurrenter

Credora har ett fåtal konkurrenter, men ingen med fokus på att leverera ett koncept bestående av enbart två produkter med så stor besparingspotential. Credoras varumärke återfinns inom bygg- och energibranschen och är välkänt för många olika byggföretag och fastighetsutvecklare. Eftersom Credoras system har liknande investeringskostnader som traditionella system ger Credoras strategi en stor fördel jämfört med konkurrenter. Vi både utvecklar och tillverkar unika solpanelsystem och lagringsbatterier för kyla och värme i kombination med moderna lösningar för totalentreprenörer där vi kan leverera energisnåla nyckelfärdiga hus.

Marknad

Den sektor som arbetar med teknikutveckling för byggnader och industrier, byggföretag, kommuner och fastighetsägare är mycket expansiv. En försiktig uppskattning av den totala marknadspotentialen fram till år 2025 är cirka 85 miljarder euro i Nordamerika och Europa. Därutöver satsar Credora på MENA marknaden med över 100 miljarder i satsning på Greentech industrin.

Credoras kunder återfinns såväl inom konsultverksamhet som bland byggföretag för som är inriktade mot flertalet kundsegment. Därutöver finns även andra potentiella områden såväl i på vår inhemska marknad som internationellt.


Affärsidé

Affärsmodellen är baserad på två inkomstkällor, att genomföra projekt och öka intäkterna genom att sälja Credoras komponenter och konsulttjänster. Därutöver att ingå avtal med starka varumärken inom konsultföretag, arkitektkontor och andra potentiella aktörer för distributionen av färdighus och konsulttjänster.

Framtid

Ett flertal kontrakterade projekt i Sverige och utomlands och ett stort inflöde av intresseförfrågningar och erbjudande om samarbete med olika aktörer ger en tydlig bild över var Credora befinner sig idag och vad vi kommer klara av att uppnå genom en börsnotering under tredje kvartalet 2023. Credora kommer inom ett tidsspann på tre till fem år vara en betydelsfull aktör på marknaden som totalentreprenör såväl i Sverige som internationellt.

Varför lyckas vi med detta?

Vår produkt är innovativ, ny och den bästa på marknaden och ligger tidsmässigt rätt med tanke på sänkta Co2 direktiv som lämnats av såväl FN som inom EU.
 
Vi driver hela processen från ax till limpa. Det vill säga från arkitektens ritbord till byggnation av hus och full installation av vårt system med försäkran om funktionsduglighet. Vi har erfarenhet av såväl mindre som större byggen. Oavsett storlek levererar Credora nyckelfärdiga hus med låg CO2 förbrukning som med god marginal understiger de värden som anges inom EU.

Our Team

Kontaktpersoner

Miklos Holmnell

VD

Miklos@credora.se

Finansiell konsult,

Erfaren inom projektering och bygg.

Christoffer Nilsson

Suppleant/ Byggansvarig

Christoffer@credora.se

Byggansvarig och expert inom tak.

Driver även företaget Österport Riv & Bygg

Peter Sesay

Investment relations manager COO

Peter@credora.se

0735366849

Expert på affärsanalys och investeringar med en gedigen erfarenhet senaste 20 åren både nationellt och internationellt 

Johannes Abdelhadi

Administrationschef

Johannes@credora.se

08-100114

Bred mångårig erfarenhet inom HR och Administration.

Andra frågor? Kontakta oss på Credora.

En dialog om grönare framtid. 

bottom of page