top of page

Vilka tjänster erbjuder Credora?

Vi levererar nyckelfärdiga Co2 Neutrala trähus med integrerade solpaneler i taket. Vi tänker lite annorlunda och bryr oss väldigt mycket om miljön och energiförbrukningen.

Vi har även utvecklat en solcellscarport och Solcells Garage för en eller två bilar och kommer som tillval på alla våra hus. Samma konstruktion kan också nyttjas till solcells terrass.

Smarta värmesystem- ska kunna fördela energin mellan sig på ett sätt där ett rum känner av när det är för varmt och fördelaren stänger av för att energin på så vis ska kunna fördelas mer flödesbestämt i fastigheten, idag är det de kalla rummen som avgör energiflödet när ett kallt rum behöver mer värme blir också de redan
varma rummen varmare. Vår teknik fördelar allt jämnt och sparar således energi.

Vår egna smarta laddbox där man bland annat kan välja att energin som kommer in via solpanelerna sparas och används i boxen där man kan ladda sina fordon och andra elektroniska tillbehör.

Paneler med kylsystem. 

Effekten kan gå ner mot 25 % när de varmaste dagarna på sommaren dyker upp vilket gör att de slits.

För varje grad som temperaturen i solcellen ökar minskar normal produktionen med ca 0.5 %.

Vårt kylsystem som vi väntar på att få patenten godkänd utvecklas hela tiden och är ett Fläkt och sensorsystem där små fläktar kyler ner solcellstaket vilket höjer kvalité på panelerna och förlänger livstiden avsevärt.

Vi driver hela processen från ritning av hus till full implementering och försäkran av
funktion. Vi har erfarenhet av större byggen med stora team, samt mindre med bara ett team, oavsett vilket
 levererar vi nyckelfärdiga hus med stor förminskning av CO2
förbrukning allt enligt de nya direktiven från EU och Svenska Regeringen.

Andra frågor? Kontakta oss på Credora.

En dialog om grönare framtid. 

bottom of page